Օգտվելու կանոններ

ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐ


Բարի գալուստ մասնավոր սկանդինավյան Sparkasse, Limited («PSS») պաշտոնական ինտերնետային կայք («կայք»): Այս վեբ կայքի տեղեկատվությունը ընդհանուր բնույթի է, և օգտվողները չպետք է ապավինեն որևէ տեղեկատվության վրա, որը պարունակվում է կոնկրետ խնդրի առնչությամբ ՝ առանց բանկային, ներդրումային և ֆինանսական կամ այլ մասնագիտական ​​խորհրդատվության: PSS- ն պահանջում է, որ այս կայքը օգտագործող բոլոր անձինք կարդան և ընդունեն հետևյալ տեղեկությունները:

ԽՆԴՐՈՄ ԵՆՔ ԿԱՐԴԱԼ ԱՅՍ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ: ԱՅՍ ԿԱՅՔԻ ՄԱՍԻՆ ԵՎ ՀԵՏԵՎՈ YԱՆԿԱԱ ԷԵՐՈՎ, ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՄ ԵՔ ՍՏԵԵԼ Ստորև բերված պայմանները: ԵԹԵ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՉԵՔ, ԱՅՆՉԵՔ ՄՏԱԵՔ ԱՅՍ ԿԱՅՔԻՆ ԿԱՄ HԱՆԿԱՅԻՆ YԱՆԿԱԱ ԷԵՐԻ:

1. Փոփոխություններ օգտագործման պայմաններում

PSS- ն կարող է փոփոխել այս Օգտագործման պայմանները ցանկացած ժամանակ և առանց նախնական ծանուցման: Դուք պետք է վերանայեք այս Օգտագործման պայմանների ամենաթարմ տարբերակը ՝ այցելելով PSS կայքը և կտտացնելով Էջի ներքևում գտնվող Օգտագործման պայմաններին: Այս վեբ կայքի շարունակական մուտքն ու օգտագործումը նշանակում է, որ դուք ընդունում եք այս Օգտագործման պայմանները ՝ որպես փոփոխված: Սույն Օգտագործման պայմանների փոփոխությունների կամ փոփոխությունների մասին միակ ծանուցումը կլինի PSS- ի կողմից այս կայքում օգտագործման վերանայված հրապարակման միջոցով. PSS- ը ձեզ առանձին չի տեղեկացնի որևէ փոփոխության կամ փոփոխության մասին:

 

2. Տեղեկատվության և նյութերի օգտագործում

Այս կայքում պարունակվող տեղեկատվությունը չի հանդիսանում PSS- ի կողմից տրամադրվող ներդրումային, ֆինանսական կամ բանկային այլընտրանքային ծառայությունների առաջարկ կամ պահանջ: Այս վեբ կայքի բովանդակությունը տեղեկատվական նպատակների համար է և պայմանագիր կամ հիմք չեն հանդիսանում համաձայնագրի համար, որը կարող է իրականացվել միայն հաշվի համապատասխան դիմումի հարցաթերթիկների լրացման, համապատասխան հաշվի ձևերի լրացման միջոցով, որոնք կարող են ձեզ ուղարկվել ՝ պահանջվողի հետ միասին: ստուգման տեղեկատվությունը և PSS- ի համաձայնությունը `ձեզ հետ անդամակցության հարաբերություններ հաստատելու և դրա հետ կապված` մեկ կամ մի քանի հաշիվ բացելու համար:

Այս կայքը չպետք է դիտվի որպես խնայողություն, վարկեր, ներդրումներ, ֆինանսական կամ որևէ այլ ծառայություն կամ ապրանք վաճառելու առաջարկ կամ պահանջ ՝ ցանկացած իրավասության մեջ, որտեղ այդպիսի առաջարկը կամ խնդրանքը օրինական չէ, կամ որտեղ այդպիսի առաջարկ կամ խնդրանք ներկայացնող անձը իրավասու է դա անելու կամ որևէ մեկին, ում անօրինական է նման առաջարկ կամ խնդրանք ներկայացնելը: Քանի որ սույն կայքում նկարագրված նյութերի տարածումը կարող է սահմանափակվել օրենքով որոշակի իրավասությունների շրջանակներում, այս կայք մուտք գործող անձինք պարտավոր են իրենց տեղեկացնել և պահպանել նման սահմանափակումների մասին:

ԲԱ EXԱՌՈԹՅՈՆ ԱՌԱԻՆ ԹՈMՅԼ ԹԵԹԵՎ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, Դուք ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՄ ԵՔ ՉՎԵՐԱԴԱՐՁԵԼ, ՎԵՐԱԴԱՐՁԵԼ, ՏԱՐԱԵԼ, ՎԱELLԱՌԵԼ, ՏԱՐԱԵԼ, ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼ, Ե BՐԱՓՈԽԵԼՈ OR ԿԱՄ ՇՐIRԱԿԱATEՈԹՅՈ ORՆ ԵՎ ՍԱՅԹԵՐՈՆ ՍԱՅԹ ՍԻՐՈALՅԹԻ PSS- ի և/կամ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱՈՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ԳՐԱՎՈՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈԹՅՈՆԸ: ԱՎԵԼԻ ԱՊՐԵԼ, ԱՌԱՆ PSS- ի և ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՏԵVIDԱՓՈԽՈԹՅՈՆՆԵՐԻ ԱՌԱԻՆ ԳՐԹԱԳԻՏ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈԹՅՈՆԸ, AKԱՌԱՅՈԹՅԱՆ ORԱՆԿՅԱԼ DԱՆԿԱԱ DԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԳՐՈԹՅՈՆՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈԹՅՈՆՆԵՐ ՉԵՆ, ՈՐՈՇԱԿԱՅԻՆ, ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՔԱASSԱՔԱBՈ ORՄ ԵՎ ՍՏԵՈՄ:

 

3. Ներդրումային ուղղորդման և մասնագիտական ​​խորհրդատվության սահմանափակումներ

Առանց վերը նշվածը սահմանափակելու, PSS- ի ծառայությունները և այստեղ նկարագրված ներդրումային միջոցները չեն գրանցվել կամ լիցենզավորվել Միացյալ Նահանգների արժեթղթերի օրենսդրությամբ և չեն առաջարկվում կամ վաճառվում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն Միացյալ Նահանգներում կամ նրա տարածքներից կամ ունեցվածքներից կամ տարածքներից: ենթակա է իր իրավասությանը կամ քաղաքացիներին կամ նրա անձանց: Քանի որ այստեղ նկարագրված ծառայությունները և ներդրումային մեքենաները կարող են սահմանափակվել օրենքով որոշակի իրավասության ներքո, դուք պետք է տեղեկացնեք ձեր բնակության երկրում նման սահմանափակումների մասին: Եթե ​​դուք հանդիսանում եք մի երկրի ռեզիդենտ, որտեղ այստեղ նկարագրված ծառայությունները մատչելի չեն, կամ որևէ այլ կերպ սահմանափակված եք որևէ կերպ, մի՛ փորձեք գրանցվել որպես այս ֆինանսական հաստատության անդամ կամ օգտագործել այն: Խնդրում ենք նաև նկատի ունենալ, որ այստեղ նկարագրված ծառայությունները հասանելի չեն որևէ անձի, ով այն երկրի օրենսդրությամբ, որտեղ նա բնակվում է, անչափահաս է կամ այլ կերպ որակավորված չէ պայմանագրի կողմ լինելու համար: PSS- ի կողմից առաջարկվող որոշ ծառայություններ և ներդրումային տրանսպորտային միջոցներ կարող են հասանելի չլինել ներկայիս և (կամ) պոտենցիալ անդամների համար ՝ անկախ իրենց բնակության երկրի հետևանքից կամ այլ պատճառներից, և հատուկ հղում պետք է արվի ցանկացած մերժման և օգտագործման հատուկ պայմանների վրա: կառավարում է յուրաքանչյուր ծառայություն և ներդրումային միջոց:

Բոլոր ծառայությունները և ներդրումային մեքենաները առաջարկվում են PSS- ի հայեցողությամբ: PSS- ն իրեն իրավունք է վերապահում մերժել գրանցման հայտերը և անվավեր ճանաչել վերը նկարագրված արգելված անձի կողմից կնքված ցանկացած գործարք: PSS- ում հաշիվ բացելը և ցանկացած անձի կողմից այստեղ նկարագրված ծառայություններից կամ ներդրումային միջոցներից որևէ մեկի օգտագործումը կհաստատի, որ նման անձին արգելված չէ այդպիսի օգտագործումը, և որ դրա հետ կապված բոլոր տեղեկությունները ճշգրիտ և ամբողջական են: Կայքում տեղ գտած ոչ մի տեղեկատվություն չի հանդիսանում գնման առաջարկ կամ հրավեր կամ արժեթղթեր վաճառելու առաջարկ կամ ավանդներ ընդունելու կամ որևէ իրավասության տակ գտնվող որևէ այլ ապրանք կամ ծառայություն կամ ներդրումային միջոց տրամադրելու որևէ անձի: անօրինական է նման առաջարկություն, հրավեր, խնդրանք կամ առաջարկություն անելը:

 

4. Տեղեկատվության ճշգրտություն

Այս վեբ կայքի տեղեկատվությունը կարող է փոփոխվել և ժամանակ առ ժամանակ թարմացվել առանց ծանուցման: Համացանցով փոխանցվող հաղորդագրությունները և տեղեկատվությունը կարող են զերծ չլինել երրորդ կողմերի միջամտությունից և պետք է ինքնուրույն ստուգվեն: Օգտատիրոջ պարտականությունն է ապահովել, որ վիրուսները չմտնեն համակարգ, և PSS- ն այս առումով որևէ պատասխանատվություն չի ստանձնում: Ո՛չ PSS- ն (ո՛չ էլ այս վեբ կայքի տրամադրմամբ և սպասարկմամբ զբաղվող որևէ այլ անձ) որևէ պատասխանատվություն չի կրում կայքում ներկայացված տեղեկատվության ճշգրտության համար, և այդ տեղեկատվության օգտագործումը գտնվում է օգտագործողի միակ ռիսկի տակ: PSS- ը չի ընդունում որևէ պատասխանատվություն որևէ բնույթի կորստի կամ վնասի համար, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, շահույթի, գուդվիլի կամ որևէ տեսակի ֆինանսական կամ այլ նյութական կամ ուղղակի կամ հատուկ անուղղակի կամ հետևանքային կորուստներով, որոնք առաջացել են անզգուշության կամ խախտման համար: պայմանագրի կամ այլ պարտականությունների ՝ սույն կայքում պարունակվող տեղեկատվության օգտագործման կամ դրա վրա հիմնվելու արդյունքում:

 

5. Երաշխիքների բացառումը

Բացի ավանդի և վճարման ծառայությունների օգտագործման վերաբերյալ տրված ցուցումներից և ներկայումս կիրառվող տոկոսադրույքների վերաբերյալ տեղեկատվությունից, PSS- ն երաշխիք չի տալիս և (կիրառելի օրենսդրությամբ թույլատրված չափով) հրաժարվում է ցանկացած պատասխանատվությունից ցանկացած տեղեկատվության, տեղեկատվության կամ խորհրդի համար: կայքը, ներառյալ նման տվյալների, տեղեկատվության կամ խորհրդատվության հիման վրա գործելու ցանկացած հետևանք: Այս կայքում պարունակվող տեղեկատվությունը չի կարող պատճենվել, փոխանցվել կամ վերարտադրվել որևէ ձևով կամ ձևով ՝ առանց PSS- ի նախնական համաձայնության: Այս վեբ կայքի նախագծման և բովանդակության հեղինակային իրավունքները և նմանատիպ իրավունքները վերապահված են PSS- ին և դրա արտոնագրողներին:

 

6. Հայտեր

Գաղափարներ, առաջարկություններ, փաստաթղթեր և (կամ) առաջարկություններ ներկայացնելով PSS- ին `իր« Կապ մեզ հետ »հղումների միջոցով, դուք ընդունում և համաձայն եք, որ. բ) PSS- ը չի կրում գաղտնիության որևէ պարտավորություն ՝ արտահայտված կամ ենթադրյալ, ներդրումների մասով. գ) PSS- ն իրավունք ունի օգտագործել կամ բացահայտել (կամ ընտրել չօգտագործել կամ չբացահայտել) նման ներդրումները որևէ նպատակով, որևէ կերպ, աշխարհի որևէ լրատվամիջոցում. (դ) PSS- ը կարող է ունենալ նմանատիպ ինչ -որ բան արդեն դիտարկվող կամ մշակվող ներդրումներին. ե) ձեր ներդրումները ինքնաբերաբար դառնում են PSS- ի սեփականությունը ՝ առանց ձեր նկատմամբ PSS- ի որևէ պարտավորության. և (զ) դուք իրավունք չունեք որևէ հանգամանքներում PSS- ից որևէ տեսակի փոխհատուցման կամ փոխհատուցման:

 

7: փոխհատուցում

Դուք համաձայնում եք փոխհատուցել և պահել PSS- ին և նրա դուստր ձեռնարկություններին, մասնաճյուղերին, սպաներին, գործակալներին, աշխատակիցներին, գործընկերներին և լիցենզավորողներին անվնաս ցանկացած պահանջից կամ պահանջից, ներառյալ փաստաբանի ողջամիտ վճարները, որոնք կատարվել են որևէ երրորդ կողմի կողմից `ձեր ներկայացրած բովանդակությունից կամ դրանից բխող , տեղադրել, փոխանցել, փոփոխել կամ այլ կերպ հասանելի դարձնել PSS ծառայությունների միջոցով, ձեր կողմից PSS ծառայություններից օգտվելու, PSS ծառայությունների հետ կապի, օգտագործման պայմանների խախտման կամ մեկ այլ անձի որևէ իրավունքների խախտման:

 

8: վերջնական

Դուք կարող եք դադարեցնել ձեր PSS հաշիվը, ցանկացած էլփոստի հասցե և մուտք դեպի PSS ծառայություններ ՝ նման դադարեցման պահանջ ներկայացնելով PSS- ին: Դուք համաձայն եք, որ PSS- ն կարող է առանց նախնական ծանուցման անհապաղ դադարեցնել, սահմանափակել ձեր մուտքը կամ կասեցնել ձեր PSS հաշիվը, ցանկացած էլփոստի հասցեն և PSS ծառայություններին հասանելիությունը: Նման դադարեցման պատճառները, մուտքի սահմանափակումը կամ կասեցումը պետք է ներառեն, բայց չսահմանափակվեն ՝ ա) Օգտագործման պայմանների կամ այլ ներառված համաձայնագրերի կամ ուղեցույցների խախտումներով կամ խախտումներով, բ) իրավապահ մարմինների կամ պետական ​​այլ մարմինների պահանջներով, ( գ) PSS ծառայությունների (կամ դրանց մի մասի) դադարեցում կամ էական փոփոխություն, դ) տեխնիկական կամ անվտանգության անսպասելի խնդիրներ կամ խնդիրներ, ե) անգործության երկարատև ժամանակահատվածներ, զ) և (կամ) ձեր կողմից խարդախ կամ անօրինական գործողությունների ներգրավում: , Ավելին, դուք համաձայն եք, որ բոլոր դադարեցումները, մուտքի սահմանափակումները և պատճառներով կասեցումները կատարվում են PSS- ի հայեցողությամբ և որ PSS- ը պատասխանատվություն չի կրում ձեր կամ որևէ երրորդ կողմի առջև ձեր հաշվի ցանկացած դադարեցման, դրա հետ կապված որևէ էլփոստի հասցեի կամ մուտք գործելու համար: PSS ծառայություններ:

 

9. Հեղինակային իրավունք

Այս կայքում պարունակվող տեղեկատվության հեղինակային իրավունքը գոյություն ունի միջազգային պայմանագրերի և շատ երկրների օրենքների միջոցով: Այն պատկանում է Scandinavia AS- ին: եթե այլ բան նշված չէ: Դուք կարող եք ներբեռնել այս փաստաթղթի մեկ օրինակը և պատրաստել մեկ տպագիր պատճեն, որտեղ դա անհրաժեշտ է որպես հղում օգտագործելու համար: Բացառությամբ այն դեպքերի, երբ թույլատրվում է գործող օրենքներով, սույն հրապարակման ոչ մի մաս չի կարող այլ կերպ վերարտադրվել, հարմարվել, հրապարակվել կամ ցանկացած ձևով փոխանցվել որևէ ձևով (գրաֆիկական, էլեկտրոնային կամ մեխանիկական, ներառյալ `պատճենումը, ձայնագրումը, ձայնագրումը կամ տեղեկատվության որոնման մեջ պահելը) համակարգ) ՝ առանց Սկանդինավիայի AS- ի հատուկ գրավոր համաձայնության: